www.efs.gov.pl

"Nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że cały świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać."

Paulo Coelho

 

Projekt

 

Projekt pn. „Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych PAMON” realizowany jest w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Hotelem City Sp. z o. o. Idea przewodnia koncentruje  się wokół aktywizacji zawodowej oraz społecznej młodych osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Podjęcie zatrudnienia oraz aktywność społeczna stanowi istotny element poczucia bycia potrzebnym, źródła pozytywnej oceny i integracji na wszystkich płaszczyznach życia.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie realizacji od 01 marca 2013 do 31 sierpnia 2014.

 

ZMIANA REGULAMINU PROJEKTU Z DNIA 18.12.2013R.

 

Zmieniony regulamin udziału w projekcie

 

REGULAMIN PROJEKTU

 

Regulamin projektu "Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych PAMON"  (pobierz) 

 

CEL PROJEKTU

 
Podstawowym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 26 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób pozostających w ich otoczeniu (przyjaciół, rodziny). To właśnie dla tej grupy zostały stworzone liczne działania pomocowe, szkolenia, warsztaty oraz staże. Udział w projekcie jest  całkowicie BEZPŁATNY.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 18-25 lat, niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w województwie kujawsko-pomorskim oraz osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych.
W projekcie weźmie udział:
1) 26 osób (16 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-25 lat pozostających bez zatrudnienia i niepełnosprawnych (w tym 12 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 8 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 6 osób z znacznym stopniem niepełnosprawności)
2) 5 osób (3 kobiety i 2 mężczyzn) w wieku 18–65 lat z otoczenia osób niepełnosprawnych  pozostających bez zatrudnienia, które pełnią obowiązki opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi.

 
CO OFERUJEMY?

 

Uczestnictwo w projekcie zapewnia różnorodne formy wsparcia:
1) 3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium w wysokości 1500,00zł brutto dla wszystkich 31 uczestników projektu;
2) pełen pakiet szkoleniowy (materiały i podręczniki);
3) catering;
4) zwrot kosztów dojazdu;
5) 7 uczestników projektu otrzyma 3 miesięczne zatrudnienie

 
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA

 

Udział w projekcie daje uczestnikom możliwość nabywania i rozwijania umiejętności społecznych takich jak odgrywanie ról społecznych, budowanie systemu wartości, zaradności i wiary w siebie.
Zostaną zatrudnieni animatorzy, którzy będą zajmowali się moderowaniem spotkań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji społecznej polegającej na:
przedstawianiu pozytywnych wzorców osób niepełnosprawnych w różnych grupach społecznych;
rozwoju komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywacji;
 poruszaniu tematyki aktualnych zagadnień społeczno-ekonomicznych.
Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia dotyczące poszerzenia wiedzy o rynku pracy, elastycznych formach zatrudnienia; przekazania informacji dotyczących otwierania i prowadzenia mikrobizensu.

 

 SZKOLENIA I KURSY DO WYBORU

 
- sztuka cateringu, obsługa kelnerska i barmańska;
- recepcjonista hotelowy;
- asystent działu PR i marketing:
- pracownik obsługi technicznej;
- technika kulinarna;
- utrzymanie czystości w pokojach hotelowych;
- pielęgnacja terenów zielonych;
- obsługa klienta;
- profesjonalny pracownik biurowy;
- kurs języka angielskiego.


Ponadto dwa kursy zostaną skierowane do osób ze środowiska osób niepełnosprawnych:


- kurs języka migowego;
- kurs Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON).

 

DLA MEDIÓW

 

Materiały promocyjne do pobrania:

 

Notatka prasowa (pobierz)

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.