www.efs.gov.pl

"Nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że cały świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać."

Paulo Coelho

 

Dla pracodawcy

 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Hotelem City Sp. z o.o. zaprasza do współpracy firmy z regionu  w zakresie sfinansowania staży! 


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 
 
Gwarantujemy pokrycie całkowitych kosztów płacy do wysokości 1500,00 zł miesięcznie. 
Zapraszamy przedsiębiorców z regionu województwa kujawsko-pomorskiego do współpracy w zakresie sfinansowania staży dla uczestników/czek projektu. Staże będą płatne przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Hotelem City Sp. z o. o. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atut stanowi fakt, iż pracodawca nie jest obarczony dodatkowym kosztem finansowym realizacji stażu. 
 
CZAS TRWANIA STAŻU
 
Staże będą trwały 3 miesiące i zostaną zrealizowane w pełnym wymiarze etatu. Pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a pracodawcą zostanie zawarta umowa stażowa oraz następnie umowa pomiędzy pracodawcą a stażystą.  

WSPÓŁPRACA
 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy będzie odpowiadała za pośrednictwo w organizacji zatrudniania stażystów. Pracodawca nie jest zobligowany do zatrudnienia stażysty po zrealizowaniu stażu. Do obowiązków pracodawcy należy jednak wystawienie opinii na temat stażysty i zrealizowanego stażu pracy.

Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o kontakt:

Biuro projektu „Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych PAMON”
 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
Tel. 52 567 00 89

Koordynator projektu 
 
Marta Wiśniewska 
Tel. 52 567 00 89
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.